Home

17 juni 2013

Keuringen Amstelveen schot in de roos

Sinds kort kunnen Amstelveense senioren die weer willen gaan sporten zich door Sport & Gezond laten keuren, en daarbij advies krijgen over verantwoord bewegen. De ervaringen uit de eerste week laten zien dat de gekeurde senioren de keuringen zeer waardevol vinden. De arts en de fysiotherapeut geven bruikbare en gerichte adviezen, en dat maakt de keuze om wel of niet weer te gaan sporten net even makkelijker. Daarbij kunnen mensen klachten bespreken waarvoor ze niet zo snel naar de huisarts zouden gaan, maar die ze toch graag eens aan een expert willen voorleggen. De keuringen worden uitgevoerd op locatie, in het Amstelveense zwembad De Meerkamp. Ook dat wordt gewaardeerd. De gezondheidskeuringen van senioren in Amstelveen lijken in een behoefte te voorzien. Het is nu aan Sport & Gezond om de verwachtingen te blijven waarmaken.

Meer info over gezond en verantwoord bewegen? Bel ons op 0297 - 382320 of mail naar info@sportengezond.nu.

7 juni 2013

Seniorenkeuringen in sportstad Amstelveen

Amstelveen vindt sporten belangrijk. Sportbedrijf Amstelveen stimuleert de inwoners van Amstelveen tot meer bewegen en sporten. Daarom heeft het Sportbedrijf Amstelveen ‘Amstelveen beweegt gezond’ opgezet. Eén van de onderdelen van dit uitgebreide programma is zwemmen voor senioren. Senioren die willen deelnemen kunnen zich eerst laten keuren. Begin juni start hiervoor een pilot in De Meerkamp Amstelveen. Sport en Gezond keurt 30 ouderen en geeft advies over verantwoord sporten. Extra belangrijk is deze keuring voor deelnemers die langere tijd weinig of niets aan sport hebben gedaan. Meer weten? Neem contact op met Sport & Gezond: 0297 - 382320 of stuur ons een mail.

5 juni 2013

Meer sportblessures bij jeugd

Het aantal sportblessures onder kinderen van 9 – 12 jaar is de afgelopen jaren ongeveer verdubbeld, zo blijkt uit een onderzoek van VeiligheidNL. Dit heeft geleid tot een kwart meer behandelingen door een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis. De meeste blessures worden opgelopen bij veldvoetbal en tijdens gymnastieklessen op school. In totaal ging het in 2011 om rond de 230.000 sportblessures en 29.000 spoedopnames.

Volgens VeiligheidNL zijn er twee belangrijke oorzaken voor deze toename. Kinderen van 9 -12 bewegen nu beduidend minder dan hun leeftijdsgenoten vroeger deden, en dat heeft er toe geleid dat de motorische vaardigheden slechter zijn geworden. De kans op ernstig letsel is toegenomen, omdat de sportieve basisvaardigheden, zoals motoriek, spierkracht en lenigheid, niet genoeg meer zijn ontwikkeld. Daarnaast zijn de kinderen die wél sporten dat veel intensiever gaan doen. Zij lopen een kans op overbelasting. Hoewel het aantal blessures bij deze kinderen kleiner is dan bij de kinderen die te weinig bewegen, neemt ook hier het aantal blessures toe.

De onderzoekers hebben een duidelijk beeld van hoe het aantal blessures kan worden teruggebracht. Meer training van de basale motorische vaardigheden voor de kinderen die te weinig bewegen, en een betere begeleiding, door ouders, verenigingen en scholen, van de kinderen die gevaar lopen overbelast te raken.

Zeker in de begeleiding en advisering kan de expertise van Sport & Gezond waardevol zijn: voor de ene groep tests, gevolgd door gerichte adviezen over algemene gezondheidsaspecten en geschikte sportvormen. Voor de andere groep tests om de fysieke conditie vast te stellen, in combinatie met adviezen voor het op een verantwoorde en gedoseerde manier verbeteren er van.

Bron/meer info op de site van VeiligheidNL